Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FANATISERA fan1atise4ra, äv. fanat1– l. a1t-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter t. fanatisieren (fr. fanatiser); jfr FANATISK]
göra fanatisk, upphetsa till fanatism, försätta i fanatism. Cygnæus 11: 176 (1842). Aposteln Paulus höll på att blifva ihjälslagen under ett .. upplopp af det fanatiserade folket. Waldenström Österl. 459 (1896).
Särsk. förb.: FANATISERA UPP10010 4, äv. 01010 4, l. OPP4. = UPPFANATISERA.

 

Spalt F 254 band 8, 1924

Webbansvarig