Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FAMNA fam3na2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE; -ARE (DA 1771, nr 77, s. 2 (: Ved-Famnaren)).
Ordformer
(famna Widegren (1788) osv. fampna ÅthskSthmStadzOrd.; fambna Arnell Stadsl. 598 (1730: vpfambnas))
Etymologi
[till FAMN II 4 a (o. 5); jfr d. favne]
(uppmäta o.) lägga (ved) i famn. Upphuggen och famnad ved. Ingen Wedh som til .. Staden kommer, then icke til föreskriffne Proportion vthi längd och tilbörligh tiuckleek huggen, må fampnas. ÅthskSthmStadzOrd. H 1 a (1637). SPF 1823, s. 183. Falkman Mått 2: 91 (1885).
Särsk. förb.: FAMNA IN10 4. (föga br.) lägga (ved) i famn(ar). Veden famnas in. Bellman 2: 200 (1783).
FAMNA UPP l. OPP10 4. uppmäta o. upplägga (ved) i famn(ar); jfr UPPFAMNA.

 

Spalt F 242 band 8, 1924

Webbansvarig