Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FALSARIUM falsa4rium, äv. 0302, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[eg. nom.-ack. sg. n. av lat. falsarius (se FALSARIUS)]
förfalskning, bedrägeri; förfalskad vara, förfalskat dokument o. d. Stora falsarier hade blivit begångna inom postvärket. Brevet är ett falsarium. På inlösta falska och förfalskade Sedlar, jämte utbetalda omkostnader och premier för falsariers uptäckande utgör Banquens förlust .. R(iks)d(aler) 22,360. AdP 1800, s. 1355. TT 1874, s. 172. Wulff Petrarcabok 233 (1905). — jfr POST-, VARUMÄRKES-FALSARIUM.

 

Spalt F 202 band 8, 1921

Webbansvarig