Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FALKSKÄCK, r. l. m.; pl. -ar.
Etymologi
[säkerligen efter tysk förebild, ehuru i sv. väl anslutning till FALK ägt rum. Första ssgsleden är (syd)t. falch(e) (Fugger Von d. gestüterey 44 a (1577)), falk(e), häst (oxe, ko) av blekt l. matt ljusgul l. black färg, substantivering av sydt. o. renfrank. dial. fal(e)ch, falk, blekgul, ljusgul o. d., som synes vara bildat med annan avledningsändelse till roten i falb, fahl (se FAL, adj.2) o. motsvara lit. pálšas, black, urblekt, ljusgul (jfr pálšis, oxe av black färg), liksom lit. pałwas, blekgul (jfr pałwis, oxe av dylik färg), svarar mot falb; jfr R. Much i Zeitschr. f. d. alterth. 40: 296 f.]
(†) skäck med ljus- l. blekgula fläckar på vit botten, gulskäck. Florman Häst. känned. 133 (1794).

 

Spalt F 120 band 8, 1921

Webbansvarig