Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FALKON falkω4n, stundom FALKUN 4n, r. l. m.; best. -en; pl. -er ((†) -ar G. I:s reg. 24: 547 (1553)).
Ordformer
(-on G. I:s reg. 17: 589 (1545: Falkoner, pl.), Fin. urk. I. 1: 5 (c. 1600: fallkoner, pl.) osv.; falckone Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 112. -un G. I:s reg. 16: 580 (1544: falkuner, pl.), Tegel G. I 1: 134 (1622), J. Tengström i 1 VittAH 4: 203 (1781, 1783), Tidskr. i sjöv. 1904, s. 494, m. fl. (den vanligaste formen under 1500-talet))
Etymologi
[jfr d. falkon, falkun, t. falkaune (falckonen, pl., Schöpf Tirol. idiotikon 117 (cit. fr. 1527)), eng. falcon, fr. faucon; av it. falcone (se FALK). Benämningen, uppkommen då jakten med falk stod i sin högsta blomstring, utgår från en jämförelse med den snabbhet varmed jaktfågeln slår ned på sitt byte; jfr FALKONETT; jfr äv. MUSKÖT o. TERSEROL]
(förr) artill. lätt artilleripjäs (av slangetyp), vanl. använd ss. fält- l. skeppskanon (jfr anm. under FALKONETT). Enkel falkon, dubbel falkon (den senare större o. av grövre kaliber än den förra). G. I:s reg. 16: 580 (1544). Halffweslanger, falckeneter, falkuner, dobbelde falkuner. BtFH 3: 319 (1555). Den lilla Flåtan (skall) blifwa församblat, men mig feelas .. Ettusen Fallkoner och Ettusen små Putthundar, anten vtaf Koppar eller Jern. J. Skeel (1600) i SUFH 1: 85. Falkoner och andra små stycken (dvs. artilleripjäser) som the vti marken pläga bruka. Petreius Beskr. 4: 9 (1615). Half Slanga eller Falkon sköt 4 à 5 Markers kula. Törngren Artill. 2: 3 (1795). Strindberg Sista ridd. 122 (1908). — jfr DUBBEL-, ENKEL-, JÄRN-, KOPPAR-FALKON.
Ssgr: A: FALKON-, stundom FALKUN-BARS. (fal(c)kone-) ett slags lätt skeppskanon av kaliber som en falkon. VittAH 3: 411 (e. handl. fr. 1587). Därs. 266 (e. handl. fr. 1594).
-KULA.
-MÅTT. (falckone-) mått rymmande krutsatsen till ett falkonskott. Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 115.
-SKOTT.
-SKYFFEL. (falckone-) laddskyffel till falkon. Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 115.
B (†): FALKONE- l. FALKUNE-BARS, se A.
-BLYLOD. blykula till falkon. 1 VittAH 4: 204 (e. handl. fr. 1566). VittAH 3: 409 (e. handl. fr. 1582).
-FORMA. gjutform för stöpning av blykulor till falkon. Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 115.
-KEDJELOD. kedjekula till falkon. Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 114.
-MICKA. (på skeppsreling, murkrön o. d. planterad) gaffel vari falkon är monterad. Fört. ö. hert. Johans löseg. 1563, s. 113.
-MÅTT, -SKYFFEL, se A.

 

Spalt F 118 band 8, 1921

Webbansvarig