Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FALKENERARE fal1kene3rare2 l. 10400, äv. FALKONERARE fal1kω- l. -o- l. -å-, m.; best. -en, äv. -n; pl. =; numera sällan FALKENÄR fal1kenä4r l. 4r, m.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(falkenerare (falck-) Möller (1745; under abaisser) osv.; falkonerare Linné Ungd. 2: 304, 305 (1734), S. Hedin i Ymer 1903, s. 9, m. fl. falkener (falck-) J. Cederhielm (1715) i Karol. krig. dagb. 6: 255, Swederus Jagt 327 (1832; jämte falkenerare) m. fl.; falkoner Serenius (1734; under faulcon), Nilsson Fauna II. 1: 12, 14 (1824: falkonerer, pl.); falkenär (falck-) Henel 1735 127 (1736: MesterFalckenär), Greiff Jagt 110 (1828), Söderwall Ordb. 1: 235 (1894; jämte falkenerare). falkenier Tersmeden Mem. 1: 100 (c. 1780); falkonier V. F. Palmblad i Sv. lit.-tidn. 1820, sp. 702, Conv.-lex. 1: 564 (1821). falkner (falck-) Henel 1729 155 (1730: Mäster-Falckner), Lovén Dante 1: 93 (1856; med tonvikt på första stavelsen))
Etymologi
[fsv. falkenär, falkiner; jfr d. falkener, falkoner, isl. falkiner, holl. valkenier, mht. valkenære, valkener, t. falkenier, falkner, eng. falconer; efter fr. fauconnier (jfr mlat. falconarius, uppvisat redan från 882), till faucon (se FALK)]
person som (fångar o.) inövar falkar (o. andra rovfåglar) till jakt samt har hand om deras vård o. skötsel; äv.: person som förstår sig på o. idkar jagt med falk (osv.). Jag wet k(äre) Bror är en erfahren Falckener, som har lärdt i rättan tijd att holla an Fogeln, eller lossa streket. J. Cederhielm (1715) i Karol. krig. dagb. 6: 255 (till lagmannen G. Cederhielm). En falkoner van Hamn hitkom och hos de vid hofvet varande jägare lät proponera, om ej Hans Maj:t åstundade en falkjagt efter rapphöns. G. J. Ehrensvärd Dagb. 1: 346 (1779). Nilsson Fauna II. 1: 12 (1824). S. Hedin i Ymer 1903, s. 9. — jfr MÄSTER-FALKENERARE.
Ssgr: A (numera knappast br.): FALKENER-MÄSTARE, -TASKA, se B.
B: FALKENERAR- l. FALKENERARE-BOSTÄLLE~020. Ännu på 1830-talet fanns ett Falkonerare-boställe vid Stockholm. Nilsson Fauna II. 1: 19 (1858).
-HANDSKE, använd till skydd mot djurets näbb o. klor. C. H. Andersén i Sv. jägarförb. tidskr. 1864, s. 107 (: -ar-). Falkenerarehandskarne göras af starkt hjortläder och likna ett par fäkthandskar. Hahr Handb. f. jäg. 92 (1866).
-KONST(EN). falkoneri(et); falkonering. Möller (1745: -are-; under fauconnerie). Wikforss (1804: -ar-; under falkenierkunst).
-MÄSTARE. (falkener-) jfr MÄSTER-FALKENERARE. År 1748 utgjordes falkenerarestaten (i Sv.) af en falkenermästare .. och tvenne drängar. C. H. Andersén i Sv. jägarförb. tidskr. 1864, s. 237.
-TASKA. (falkener-) = -VÄSKA. Möller (1745; under fauconnière). Nordforss (1805).
-VÄSKA. till en falkenerares utrustning hörande väska, avsedd till förvar av falkhuvor, tyglar, kött, lockfåglar m. m. C. H. Andersén i Sv. jägarförb. tidskr. 1864, s. 238 (: -are-).

 

Spalt F 117 band 8, 1921

Webbansvarig