Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FALBOLAN fal1bωla4n l. -o-, äv. -å- (fallbålán Dalin; jfr Medelvägen imell. en nationelle klädedr. o. de nuv. yppiga moder 6 (1773), där Falbolaner rimmar med Turbaner, o. Bellman 3: 234 (1790) med rimorden Fan, sultan o. farbolan), r. (m. Weste, Dalin (1850)); best. -en; pl. -er ((†) -s Carlberg Sthms architect contoir D 2 b (1740));
stundom FALBALA fal1bala4, r. ((†) n. Mag. f. konst 1825, s. 72); best. -lan; pl. = (Public. 3 april 1722, s. 4, Förordn. emot yppighet 1746, s. A 3 b). Anm. Pl. av den senare formen skrives gärna med fransk pl.-ändelse -as, t. ex. Konst- o. nyhetsmag. 4: 4 (1821), Kleen Kvinnor 106 (1910).
Ordformer
(falbolan (fall-) Linné Ungd. 2: 345 (1734) osv.; farbolan Auktionsförteckn. i Riksark. 1709, Agrell I Sthm 241 (1892). fallbolang O. Broman (c. 1705) hos Barr Broman 68, Kexél 1: 207 (1789). fallbolad SP 1779, s. 334 (: fallbolader, pl.). falbala Public. 3 april 1722, s. 4, Kleen Kvinnor 106 (1910: falbalas, pl.), falbalas (sg.) Mag. f. konst 1825, s. 72; fal(l)bola Swedberg Schibb. 216 (1716), Öfverståth. kungör. ang. nationelle klädedr. 23 mars 1778, s. 11 (2 ggr))
Etymologi
[jfr sv. dial. fabela, n. (Bl.), fabelan (Gottl.), d. falb(e)lad, nt. falbela (Berghaus Sprachschatz d. sassen), falbelan (Frischbier Preuss. wb.), holl. falbala, t. falbala, falbel, eng. falbala, falbeloe, furbelow, it. falbalà, sp. falbalá, farbalá; av fr. falbala, m., av ovisst urspr. — Formen far- beror på dissimilation, -an på anslutning till ä. lånord med denna ändelse (jfr BERKAN, BULDAN, KAFTAN m. fl.) l. möjl. på tyskt inflytande; -ang, som förutsätter (skrivningen) -an, synes påvärkat av AGREMANG o. d., -ad är övertaget från d. l. beroende på invärkan av ord som BROKAD]
(numera nästan bl. med avs. på ngt ä. förh.) veckad l. rynkad garnering l. besättning på (fruntimmers)klädesplagg, särsk. på klänning l. underkjol, volang; förr äv. om dylik garnering å sängkappa, gardin o. d. O. Broman (c. 1705) hos Barr Broman 68. 1 st. Fransösk Säng med 4 Lösa Kappor omkring att släppa op och neder af rött och hwitt sidentyg med silfwer blommor utj sampt zirat af träd Öfwerklät med samma slagz tygg och Farbolan omkring. Auktionsförteckn. i Riksark. 1709. En Puder-Skjorta med bred Falbolan och Dantziger Spetsar omkring Armarna. DA 1772, nr 184, s. 4. Lång svart sidenklädning med rika falbolaner ända upp på magen. Anna-Lisa Geijer (1846) hos Hamilton Geete I solnedg. 3: 217. Daglinnena (i brudutstyrseln) var .. bara farbolaner och spetsar. Agrell I Sthm 241 (1892).

 

Spalt F 108 band 8, 1921

Webbansvarig