Publicerad 1921   Lämna synpunkter
FAKTURA faktɯ3ra2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. FAKTUR, sbst.2; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet fact-. -ur Ordn. f. kiöppm. 1668, s. C 1 a, Leffler Sjö- o. gränsetulls proces 100 (1752: Facturer, pl.), Conv.-lex. (1821). -ura Serenius (1734; under envoyce) osv.)
Etymologi
[jfr d. faktura, holl. factuur, t. faktur(a); efter it. fattura (under formell påvärkan av fr. facture i motsv. anv., resp. lat. factura), till fattore, kommissionär o. d. (se FAKTOR I 1); jfr FAKTUR, sbst.1]
handel. specificerad förteckning, angivande pris, transportsätt m. m., över (från en ort till en annan sändt) varuparti som av affärsombud inköpts för annans räkning l. som av en köpman sålts till en annan. Ordn. f. kiöppm. 1668, s. C 1 a. Köpmäns Correspondence och Facturer, äga bevisningskraft uti the mål, som röra theras Handel. Leffler Sjö- o. gränsetulls proces 100 (1752). Varumängden uppgifves efter det slags beräkning, som factura och connoissementer innehålla. SFS 1843, nr 16, s. 13. Fliesberg Handb. f. köpm. 2: 208 (1900). — jfr DUBBEL-, KONSULAT-, PROFORMA-, TULL-FAKTURA.
Ssgr: A (†): FAKTUR-BOK. se B.
B: FAKTURA-BELOPP. fakturas slutsumma. Hjälp dig själf 9: 4 (1904).
-BOK. (faktur- Wikforss (1804; under facturbuch), Dalin (1850)) räkenskapsbok i vilken införas kopior av in- o. utgående fakturor; numera vanl. ersatt av fakturapärmar. Smedman Kont. 1: 19 (1872).
-PRIS. i faktura upptaget pris (å vara). —
-PÄRM(AR). pärm(ar) avsedd(a) för skyddande av fakturor. Smål. alleh. 1883, nr 146, s. 4.
-SKRIVARE.

 

Spalt F 96 band 8, 1921

Webbansvarig