Publicerad 1919   Lämna synpunkter
FAGOCYTOS fag1osytå4s, äv. -ω- l. -å-, l. 01—, r.; best. -en.
Ordformer
(äv. skrivet ph-)
Etymologi
[jfr t. phagozytose, eng. phagocytosis, fr. phagocytose; avl. av FAGOCYT]
bakter. om fagocyts verksamhet. Man plägar beteckna de båda slagen af fagocytos med positiv fagocytos, då fagocyterna upptaga och ”digerera” bakterien, och negativ fagocytos, då fagocyterna väl upptaga men ej förmå att oskadliggöra bakterien. Sundberg Mikroorg. 175 (1896). Almquist o. Troili-Petersson Mikroorg. 147 (1901).
Ssg: FAGOCYTOS-LÄRA(N). Sundberg Mikroorg. 15 (1895).

 

Spalt F 77 band 8, 1919

Webbansvarig