Publicerad 1919   Lämna synpunkter
FADDRA, f. Anm. En pl. -or kan också höra till FADDER (se d. o.).
Etymologi
[fsv. faddra (som på det enda ställe där ordet anträffats möjl. betyder ’kvinnlig släkting’); jfr t. gevatter, f., av fht. givatara, fem. till gevatero, m. (se FADDER)]
(†) = FADDERSKA 1. Var. rer. 11 (1538). — jfr MED-FADDRA.

 

Spalt F 38 band 8, 1919

Webbansvarig