Publicerad 1919   Lämna synpunkter
FADDERSKAP fad3er~ska2p, äv. 40~1, n. ((†) m. Grubb 579 (1665), Dijkman Ant. eccl. 309 (1703)); best. -et (ss. m. -en); pl. (ss. n., särsk. i bet. 1 c) =.
Etymologi
[jfr d. fadderskab, mnt. vadderscap, -schop; jfr äv. t. gevatterschaft]
1) motsv. FADDER 1.
a) motsv. FADDER 1 a: egenskap(en) l. förhållande(t) l. uppdrag(et) osv. att vara fadder, särsk. med tanke på de förpliktelser l. förbindelser som följa därmed; äv. (i fråga om katolska förh.): andlig släktskap mellan faddrar l. mellan fadder o. barn l. barnets föräldrar. Forbodh j echteskapet medh skylskap, swågerskap, fadderskap och annat mykit. O. Petri Gudz ordh D 4 a (1528). Fadderskap .. är en blott menniskio stadge. L. Petri Kyrkeordn. 52 a (1571). Taga fadderskap på sig … Afslå fadderskap. Schultze Ordb. 1219 (c. 1755). Genom fadderskapet uppstod (under medeltiden) en andlig slägtskap, hvilken utgjorde hinder för äktenskaps ingående. Hildebrand Medelt. 3: 820 (1903). jfr FUNT-FADDERSKAP. — särsk.
α) i numera obr. förb. (Eders Kärlighet önskar) att wij .. skole komma tilstädes, och vthretta samma Christelig wärk och Fadderskap. A. J. Gothus Thes. ep. 3: 112 (1619). (Prästen måste taga reda på) om Brudhgumen är medh Bruden i Swågerskap, Fadderskap (osv.). Barckhusen Cotossichin 156 (1669). Efter förrättadt fadderskap. Tessin Bref 1: 112 (1751); jfr c.
β) [jfr motsv. ordspr. i d., nt. o. t.] i ordspr. När barnet är dödt, är fadderskapet allt l. slut l. ute o. d. Grubb 579 (1665; tolkat: När Swågerskap exspirerar, så minskas och offta wänskapen). Rhodin Ordspr. 101 (1807). På gamla knektar sannas ofta ordspråket: när barnet är dödt, är fadderskapet förgätet. Krig är ett särskilt element. Under freden låter man dess verktyg förfalla. Sparre Findl. 2: 225 (1835). Crusenstolpe Tessin 5: 167 (1849).
b) bildl. o. oeg.; jfr FADDER 1 b. De särskilda prismatiska strålarnes fadderskap till de särskilda produkterne. Ehrenheim Phys. 1: 334 (1822). — särsk. motsv. FADDER 1 b δ. (Föreningen Moderne Bühne) åtar sig fadderskap för okända auktorer och refuserade pjeser. SD(L) 1902, nr 579, s. 2.
c) (numera mindre br.) konkret(are): barndop (särsk. ss. familjefest betraktat). De skola ha fadderskap om fredag. I går var jag på fadderskap hos P. På bröllopet komma alltid pastorn och pastorskan; äfvenså till fadderskap. Bremer Hem. 2: 91 (1839). En herre skulle tillställa fadderskap för sin förstfödde. O. Ingstad i Under Lundagårds kronor 219 (1918).
2) [jfr motsv. anv. i t.] (†) motsv. FADDER 2. Wennæsius Vitt. 190 (1678).

 

Spalt F 37 band 8, 1919

Webbansvarig