Publicerad 1919   Lämna synpunkter
FABRIKÖRSKA fab1rikö4rska l. 4r-, äv. —32, f.; best. -an; pl. -or.
(mindre br.) hustru till l. änka efter en fabrikör; äv.: kvinnlig fabrikör. Bouppteckn. fr. Växiö 1828. Fabrikörskan som bor i den för 1,000 kr. om sommaren hyrda villan. Lundin (o. Strindberg) G. Sthm 83 (1880).

 

Spalt F 16 band 8, 1919

Webbansvarig