Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXCERPT äksær4pt, n.; best. -et; pl. = l. -er. Anm. I ä. tid användes äv. lat. pl.-form: Alla mina excerpta, ther jag alt thet ifrå min vngdom jag läsit hade, samlat hafwer, är vpbrent. Swedberg SabbRo Ödmj. skrift § 5 (1712).
Etymologi
[jfr t. exzerpt, eng. excerpt; av lat. excerptum, n. sg. i substantivisk anv. av excerptus, p. pf. till excerpere (se EXCERPERA)]
(kortare) utdrag ur bok l. handskrift; äv.: kortfattat sammandrag av innehållet i en skrift. Rudbeck Bref 322 (1688). Gjöra excerpter. Björnståhl Resa 1: 53 (1770). Förarbeten (till ett vetenskapligt värk) med excerpter, utdrag, rättelser o. s. v. S. Clason i Verd. 1890, s. 144.
Ssgr: EXCERPT-LAPP. papperslapp med utdrag ur skrift l. avsedd för dylikt utdrag. —
-SAMLING.

 

Spalt E 811 band 7, 1922

Webbansvarig