Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXCELLERA äk1sele4ra, äv. -äl-, i Sveal. äv. -e3ra2 (äcksällèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[jfr t. exzellieren, fr. exceller, eng. excel; av lat. excellere, av ex (se EX-) o. ett bl. i ssgr uppvisat cellere, vara hög, höja sig, som synes besläktat med HALL, häll, klippa]
vanl. med prep. i: vara synnerligen framstående l. särskilt utmärka sig (framför andra) l. ”glänsa” (i att göra ngt, i ngn viss färdighet l. konstskicklighet o. d. l., om skådespelare, i en roll; äv., i sht förr, i lärdom, i en vetenskap o. d.). Denne salige Herren (har) .. excellerat vthi Lärdomen. Bång Carstenius 6 (1683). Rålamb 8: 1 (1691). Magister Christopher Clewberg .. excellerar uti the orientaliska Språken. Linné Bref I. 1: 134 (1747). Fyra af klassens upptågsmakare, som excellerade i att härma orrtuppens locktoner. Verd. 1886, s. 201. I den senare rollen formligen excellerade Broman. Hellander Teat. 72 (1898).

 

Spalt E 809 band 7, 1922

Webbansvarig