Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXAKT äksak4t, adj. -are; n. o. adv. =.
Etymologi
[jfr t. exakt, eng. o. fr. exact; av lat. exactus, bestämd, noggrann, p. pf. av exigere, utföra, fullända, av ex (se EX-), ut, o. agere (se AGERA)]
noggrann, precis; till alla delar riktig; fullkomligt överensstämmande med l. motsvarande värkligheten l. de faktiska förhållandena; noggrant utförd, gjord med största möjliga precision; ss. adv. ofta: precis, ”på pricken”. Författaren är mycket exakt i sina uppgifter. Rålamb 1: 20, 89 (1690). En fullt exakt cirkel. Borelius Log. 64 (1863). Svårigheten att exakt konstatera afkastningen (av Sv:s gruvor). Fahlbeck NatFörm. 27 (1890). Bure .. var .. angelägen att göra sina dagboksanteckningar så exakta som möjligt. H. Hildebrand i 3SAH 23: 238 (1908). — särsk.
a) (†) strängt ordnad l. regelbunden. Siukdomar, .. hwilka en exact Diæt kräfwia. Palmcron SundhSp. 255 (1642).
b) [jfr fr. les sciences exactes] i förb. exakt vetenskap, om matematiken o. de på denna grundade vetenskaperna (särsk. astronomi, fysik, kemi o. mekanik). De exakta vetenskaperna. Berzelius Kemi 3: 18 (1818).
Avledn.: EXAKTHET, r. l. f. Frey 1850, s. 494. Anm. Ofta användes i stället exaktityd [fr. exactitude]. Swedberg Schibb. 269 (1716). A. Törneros i SvLittFT 1833, sp. 819.

 

Spalt E 802 band 7, 1922

Webbansvarig