Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EVAKUERA e1vakɯe4ra l. ev1-, l. 01— (a1k- l. -ak1-), i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr EVAKUATION (under avledn.).
Etymologi
[jfr t. evakuieren, fr. évacuer, ävensom eng. evacuate; av lat. evacuare, uttömma, av e, ut (se EX-) o. vacuare, tömma, avledn. av vacuus, tom (jfr VAKUUM)]
tömma, uttömma. — särsk.
1) (†) med. utdriva l. avlägsna (osunda vätskor, exkrementer o. d.) ur kroppen. At evacuera och vthdraga öfwerflödig skadelig Wätska och Blod vthaff Kroppen. I. Erici Colerus 1: 187 (c. 1645). Evacuerande medel, såsom kräkvin och digestiver. VetAH 1818, s. 240.
2) utrymma.
a) (numera mindre br.) mil. draga alla sina trupper o. förråd från (ett besatt landområde l. en innehavd plats). Evacuera den orten. RARP 6: 347 (1658). Ålands evakuering. 2NF 27: 1250 (1918).
b) tömma (en plats osv.) på dess innehåll l. dess invånare; i sht i fråga om utrymmande av ett vidsträcktare område; stundom med obj. betecknande de föremål l. de personer som förflyttas från (en plats osv.). Jag hoppas Bror .. (till min ankomst till Åbo) evacuerar mina rum. Calonius Bref 443 (1800; skämtsamt). 593344 personer evakuerade från hungerområdena (i Ryssland). Hufvudstadsbl. 1921, nr 345, s. 15. — särsk. i fråga om flyttning av patienter från ett sjukhus (l. en avdelning av ett sjukhus) till ett annat (l. till en annan avdelning); i sht mil.: frigöra (i krigsorten befintligt sjukhus) gm de sjukas o. sårades forslande till hemorten l. annan plats. Etappchefläkaren ordnar evakueringen af de främre etappsjukhusen till hemorten. FörslReglSjukvFält 1889, s. 77. 2NF 25: 726 (1916).
3) tekn. i fråga om utsugande av luft (l. annan gas) gm luftpump l. gm åstadkommande av drag; dels med obj. betecknande det rum l. den behållare ur vilken luften (l. gasen) utsuges, dels med obj. betecknande den luft (l. gas) som utsuges. Blyrörledningens evakuering. TT 1876, s. 62. Evakueringen af den skämda luften kan ske genom skorstenspipan. 2UB 1: 652 (1898). 2NF 18: 837 (1913). — jfr LUFT-EVAKUERING.
Ssgr: (3) EVAKUERINGS-APPARAT. TT 1881, s. 92. — (2 b slutet) -BYGGNAD. evakuationsbyggnad. — (3) -KANAL. TT 1880, s. 29. — (3) -RÖR. 2UB 3: 162 (1897). H. Elmquist i ArbStat A 2: 150 (1899).
Avledn.: EVAKUATION, r.
1) (†) med. till 1: avsöndring (av vätska l. exkrementer), avföring. Hiärne Suurbr. 21 (1680). Barnet (har) .. flera dagar haft svår Feber med mycken evacuation. Rosenstein BarnSjukd. 35 (1764). WoJ (1891). konkret: uttömning. Undersökning af .. evacuationerna hos personer som lidit af cholera. Berzelius ÅrsbVetA 1832, s. 334.
2) till 2: utrymning.
a) (numera mindre br.) mil. till 2 a. Ekeblad Bref 2: 269 (1661). Landets evacuation. SC 2: 343 (1822). Wingård Minn. 3: 92 (1846).
b) till 2 b (slutet). Evakuation .. = sårades och sjukes förflyttning från ett ställe. Tholander Ordl. (c. 1860).
3) tekn. till 3.
Ssgr: (2 b) evakuations-byggnad. vid sjukhus förekommande byggnad som är avsedd att användas då ngn annan byggnad behöver utrymmas. TT 1874, s. 9. (3)
-skorsten~02 l. ~20. TT 1874, s. 9. (2 b)
-system. NF 4: 841 (1881).
EVAKUATORISK, adj. (†) till 1: avförande. Näst de sedativa medlen böra (vid kolik) de evacuatoriska komma i fråga. Hwasser Kolik 70 (1837). Collin Ordl. (1847).

 

Spalt E 777 band 7, 1922

Webbansvarig