Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ETAGE eta4ʃ, r. (m. WoJ (1891)) ((†) n. Dalin (1871)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. étage, eg.: bostad, hylla, avledn. av ffr. ester, av lat. stare, stå (se d. o.)]
1) (numera knappast br.) våning; jfr BOTTEN II 5. Hermelin Bref 26 (1703). En trappa up, eller i första etagen. SP 1779, s. 480. I den öfversta etagen (i Chr. Winthers hus). Snoilsky 5: 181 (1897; danism). Vester om scenen (på Dramatiska teatern) äro klädlogerna förlagda, fördelade i fyra etager. SD(L) 1902, nr 240, s. 2; jfr 2.
2) (mindre br.; se dock a, b) vart särskilt av flera i en serie över varandra liggande, relativt likformiga partier l. lager l. skikt. Chiffonnier med Etager. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 78 (möjl. med den fr. bet.: hylla). (Då cellerna äro långsträckta,) komma luftkamrarne (i svampparenkymet) att stå i tvänne etager. Areschoug TropVäxt. 65 (1905). — särsk.
a) (fullt br.) bärgv. var särskild av de i en gruva över varandra liggande brytningssektionerna, botten (se d. o. II 5 e). Wetterdal Grufbr. 216 (1878). Etagen 140—100 m (i järngruvan) är nu utbruten, och arbetet pågår i de öfre delarne af étagen 185—140 m. JernkA 1900, s. 583. — jfr MELLAN-, UTBRYTNINGS-ETAGE m. fl.
b) (fullt br.) geol. geologiskt lager. JernkA 1832, Bih. s. 277. — särsk. [benämningen fixerad på geologkongressen i Bologna 1881] benämning på geologiskt lager bildat under en ”epok” (se d. o. 3 slutet), underavdelning av en ”serie” l. ett ”system”. Svenonius Stenr. 208 (1888). Ortocerkalken .. indelas med afseende på såväl petrografiska som paleontologiska grunder i fem etager. TurÅ 1900, s. 69. Ramsay GeolGr. 19 (1909). — jfr EOCEN-, DOLOMIT-ETAGE m. fl.
Ssgr: (2 a) ETAGE-BRYTNING. bärgv. JernkA 1866, s. 194.
(2 b) -INDELNING. geol. Linnarsson VgCambr. 9 (1869).
(2) -LIKNANDE, p. adj. (Träd-) kronans .. etageliknande uppbyggnad. 2NF 30: 129 (1919).
(2 a) -PLAN, bärgv. Nedanför dagbrytningen vidtager djupbrytningen i etager, begränsade af plana ytor, eller ”etageplan”. TT 1901, K. s. 83.

 

Spalt E 747 band 7, 1922

Webbansvarig