Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERÖVA, v.1 -ade.
Etymologi
[efter ä. t. erüben; jfr ER- o. ÖVA samt FÖRÖVA]
(†) företaga (ngt otillbörligt). VRP 1649, s. 450. Om iagh skulle hafwa hört något frijerij Emillan honom och Elijn Pehrs dotter .. ehröfwas. VDAkt. 1694, nr 20 (cit. fr. 1692).

 

Spalt E 729 band 7, 1922

Webbansvarig