Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERÖRTRA, v.
Etymologi
[av t. erörtern, av er- (se ER-) o. mht. örtern, noggrant undersöka, eg.: föra ngt till slut? till ort, begynnelse- l. slutpunkt (jfr UDD)]
(†) (diskussionsvis) undersöka l. pröva l. behandla. Behörligen skiärskåda, erörtra och förklara alt hwadh widh en sådan händelsse kunde falla i betrachtande. RARP 8: 161 (1660). Detta är ett ährende som hörer till ehrörtrande och belefwande utj dhe HögEhrewyrdige Consistorio i Wexiö. VDAkt. 1693, nr 383.

 

Spalt E 729 band 7, 1922

Webbansvarig