Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERÖPPNA, v. -at.
Ordformer
(-öpn-)
Etymologi
[efter t. eröffnen; jfr ER- o. ÖPPNA]
(†)
1) öppna. Att H. K. M:tz salige lijkz kista icke eröpnas motte. RP 4: 132 (1634).
2) uppenbara, yppa. RARP 6: 54 (1657). Sine allerunderdånigste oförgripelige tanckar .. att eröpna. RARP 9: 453 (1664).

 

Spalt E 729 band 7, 1922

Webbansvarig