Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERVÄRVA, v. -ade.
Etymologi
[liksom d. erhverve efter t. erwerben; jfr ER- o. VÄRVA]
(†) vinna, förvärva. Thet I .. edra lijf .. hafwa .. i spelet wågat, til at .. erwerfwa thenne freden. Gustaf II Adolf 187 (1617). Dyrt erwärfwade loford. M. Stenbock (1712) hos Loenbom M. Stenbock 3: 130.

 

Spalt E 729 band 7, 1922

Webbansvarig