Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERVINNA, v. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av ä. t. erwinnen; jfr ER- o. VINNA]
(†) vinna, få; uppnå. Han .. efftertrachtar vthi sin födelse ort ett lijtet emploij at erwinna kunna. VDAkt. 1695, nr 694. Til samma syftemåls ervinnande. Därs. 1724, nr 81. Därs. 1797, nr 222.

 

Spalt E 729 band 7, 1922

Webbansvarig