Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERSTÄLLA, v. -er.
Etymologi
[efter t. sich erstellen, ss. kommandoord; jfr ER- o. STÄLLA]
(†) mil. refl. Er ställa sigh, dhet är, ställa sigh uthi dhet positour man til förne stodh. Söderman Ex.-book 20 (1679). Höger om wänder ehr .. Wänster Ersteller Ehr. Därs. 23.

 

Spalt E 723 band 7, 1922

Webbansvarig