Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERSKINA, v. -er.
Etymologi
[jfr ä. d. erskinne, efter mnt. erschīnen l. t. erscheinen (jfr ER- o. SKINA)]
(†) träda fram (för en överhetsperson, en dömande församling), inställa sig. (Vi) nu på thenna stund och ort .. inför E. K. M:t Stormechtigste Drotning erskijne. Stiernhielm Lycks. Cart. (1650). (Han) må ehrskijna för Consistorio och der sigh förklara. VDAkt. 1678, nr 170.

 

Spalt E 722 band 7, 1922

Webbansvarig