Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERKUNDIGA, v. -ade.
Ordformer
(-kunni- GR, VDAkt. 1682, nr 167)
Etymologi
[jfr ä. d. erkundige; av t. erkundigen, av er- (se ER-) o. ä. t. kundigen, underrätta, tillkännagiva; jfr ERKUNNA]
(†)
1) underrätta (ngn) om (ngt); äv. med prep. om. OxBr. 11: 44 (1624). VDAkt. 1711, nr 321.
2) inhämta upplysning(ar) l. besked om (ngt); refl.: göra sig underrättad (om ngt). GR 25: 393 (1555). RARP 4: 54 (1647). KKD 10: 344 (1703).

 

Spalt E 714 band 7, 1922

Webbansvarig