Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERGETSLIGHET, f.; pl. -er.
Ordformer
(-giätz- KKD 12: 60 (1702). -gess- RP 6)
Etymologi
[av t. ergötzlichkeit (-getz-), till ergötzlich (-getz-), till ergötzen (-getz-), glädja, urspr.: komma (ngn) att glömma, hålla (ngn) skadeslös, faktitivum till mht. ergëzzen, glömma (jfr FÖRGÄTA)]
1) (†) godtgörelse, ersättning; erkänsla, uppmuntran. RP 6: 718 (1636). (Curio) blef .. hielpt .. med 100 tunnor (spannmål) åhrligen till ergetsligheet för sin giorde flijt. Rudbeck Bref 248 (1685). HH XXI. 1: 136 (1711).
2) (†) vederkvickelse; glädje, hugnad. Den ergetzligheet, som Rijksens trogne Ständer .. fatte .. af den treffadhe freden. RARP 8: 160 (1660). Gifwa manskapet någon roo, hwila och ergietzlighet. KKD 6: 164 (1708). Swedberg Schibb. 268 (1716).

 

Spalt E 707 band 7, 1922

Webbansvarig