Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERDRÄGLIG, adj. -are.
Ordformer
(-dräge- Risingh)
Etymologi
[efter t. erträglich, till ertragen (se ERDRAGA)]
(†) dräglig. RARP 6: 4 (1656). Risingh Kiöph. 101 (1669: erdrägeligare, adv.).

 

Spalt E 702 band 7, 1922

Webbansvarig