Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERDRAGA, v.
Etymologi
[efter t. ertragen; jfr ER- o. DRAGA]
(†) uthärda, fördraga, bära. Ekeblad Bref 2: 171 (1660). HSH 31: 374 (1662).

 

Spalt E 702 band 7, 1922

Webbansvarig