Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENÄR, prep.
Etymologi
[jfr E-, pref.1 8; utvidgad form av prep. NÄR]
(†) eg.: nära (intill); vid. 17 st(ycken) (av de karlar som buro K. XII) wortho enär Hans Kongl. Maij:tts sijda .. shuttne. KKD 3: 212 (c. 1710).

 

Spalt E 685 band 7, 1922

Webbansvarig