Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENVISAS e3n~vi2sas, äv. en3~, v. dep. -ades; vbalsbst. (föga br.) -ANDE.
Etymologi
[till ENVIS]
vara envis (med ngt), envist fasthålla sin åsikt l. mening l. sitt beslut l. yrkande l. påstående; envist fortsätta (med ngt), envist framhärda (i ngt). Han envisas fortfarande med sitt förslag. Senaten envisades att ej vilja underteckna traktaten. VDAkt. 1678, nr 417. Såren läktes, utom et på öfre läppen, som envisades. VetAH 1801, s. 25. Sorgdrägten, som hon envisades med att bära ännu på tredje enkåret. Hedenstierna Fru W. 21 (1890). Geijerstam Lyckl. män. 114 (1899).

 

Spalt E 682 band 7, 1922

Webbansvarig