Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENVELOPP 1velop4, r. (m. Dalin (1850), WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. enveloppe, till fr. envelopper, omgiva, omhölja]
1) (numera knappast br.) (om)hölje, omslag; kuvert. Almqvist i Skandia 3: 129 (1834; i bildl. anv.). Mårten satt (vid julklappsutdelningen) .. med en sax i handen, färdig att klippa af alla snören och envelopper, som voro besvärliga att få opp. Dahlgren 2 Ransäter 142 (i handl. fr. 1842). 2 NF (1907).
2) (förr) ett slags mindre damkappa (krage) l. mantilj. Fahlcrantz Schiller Fiesko 116 (1821). Envelopper, eller s. k. Pardessus, .. nyttjas mest på spektaklet. Sthms modejourn. 1855, s. 31.
3) (förr) bef. visst slags utanvärk; jfr MANTEL. Sturtzenbecher Ing.-lex. (1805). 2 NF (1907).
4) mat. (krok)linje som tangerar en kontinuerlig serie givna linjer. Jochnick Ex. t. diff.- o. integralräkn. 1: 161 (1885).

 

Spalt E 679 band 7, 1922

Webbansvarig