Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTSÄGA, v.
Etymologi
[efter t. entsagen; jfr ENT- o. SÄGA]
(†) uppsäga (ngn) fred l. vänskap; utmana; jfr AFSÄGA 3 o. UNDSÄGA. Huru vij .. haffve .. bleffveth hotede och endsagde aff våre umliggendes granner. GR 28: 520 (1558).

 

Spalt E 677 band 7, 1922

Webbansvarig