Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTSKYLLIG, adj.
Etymologi
[jfr ä. d. undskyldig, ursäktad]
(†) ursäktad, fri från skuld. RA 2: 291 (1569; enl. originalhskr.). (Jag) hoppes .. till gudh Alzmechtigh migh wara Enskijllighen. FinU I. 1: 152 (1597).

 

Spalt E 676 band 7, 1922

Webbansvarig