Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTSATT, m.?
Etymologi
[efter t. entsatz; jfr ENTSÄTT]
(†) användt ss. vbalsbst. till ENTSÄTTA: hjälp, undsättning. E: K: Mt: till tiänst och fädernesslandet till endsatt och bijstånd. RARP 1: 42 (1627). RP 8: 4 (1640).

 

Spalt E 676 band 7, 1922

Webbansvarig