Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTRÄGNAS e3n~trä2gnas, v. dep. -ades.
Etymologi
[till ENTRÄGEN a; jfr ENTRÄGAS]
(mindre br.) vara enträgen; envisas. (De) ville .. icke enträgnas med honom, utan togo .. afsked. Lidforss DQ 1: 131 (1888). (†) Sigismund ständigt enträgnades efter (dvs. var enträgen i sina krav på) de Orter, hvilka Sveriges Konung i Lifland innehade. Celsius E. XIV 151 (1774).

 

Spalt E 675 band 7, 1922

Webbansvarig