Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTREPRIS 1trepri4s l. -ter-, r. (f. G. Dalin (1871), WoJ (1891)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet -prise)
Etymologi
[av fr. entreprise, vbalsbst. till entreprendre (se ENTERPRENERA)]
1) (numera knappast br.) företag; i sht om djärvt o. vågsamt företag l. om militärisk aktion; förr äv.: företagande, värksamhet. Att hamnen och en flotta deruti för entrepriser och sådane tillfällen voro säkra. HSH 6: 151 (1658). Åtskilliga lönande entrepriser. LittT 1796, s. 127 (i fråga om bokhandelsvärksamhet). Geijer I. 6: 160 (1839). WoJ (1891).
2) [trol. gm förmedling av d.] (föga br.) entreprenad. TT 1893, Allm. nr 49, s. 2. Därs. 1896, Allm. s. 207.

 

Spalt E 674 band 7, 1922

Webbansvarig