Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENSTÄDES e3n~stä2des, äv. en3~, l. 4~10, vard. stundom -STANS en4~stan1s l. e4n~, l. 3~2, adv.
Ordformer
(en- GR 3: 134 (1526) osv. ena- J. Bureus (1602) i 3 SAH 23: 291, HH 20: 341 (c. 1640). ene- O. Petri P. Eliæ a 3 a (1527), Heinrich (1814; med hävisning till en-). ett- Gumælius Engelbr. 73 (1858). -städes O. Petri Clost. B 4 a (1528) osv. -städs (-städz) Ebr. 2: 6 (NT 1526), Spegel GV 170 (1685; i vers: ∪ —), Kolmodin Qv.-sp. 2: 174 (1750). -stads GR 3: 134 (1526), Ebr. 4: 4 (Bib. 1703). -stans GR 8: 210 (1533), Columbus Ordesk. 25 (1678). -städh GR 17: 19 (1545). Stundom skrivet i två ord, t. ex. Ebr. 2: 6 (NT (1526), Linné Ungd. 2: 190 (1732)))
Etymologi
[fsv. enastads, enstads (i bet. 2 o. 4), d. ensteds, etsteds, isl. ein(s)staðar; till EN, räkn.; jfr ENORSTÄDES o. se för övr. ALLESTÄDES]
1) [till EN, räkn. IV] (†) på ett ställe (motsatt: på ett annat). GR 3: 134 (1526). Ther the enastedz vtelåtes, at the tå på itt annat rum warda anteknade. L. Paulinus Gothus Mon. turb. 77 (1629). Spegel GV 170 (1685). Anm. Enstädes o. annorstädes förekomma stundom sammanslagna till förb. en- och annorstädes: på ett o. annat ställe. M. De La Gardie (1670) hos Atterbom Minnest. 1: 44. SynodA 1: 284 (1717).
2) [till EN, räkn. (I l.) VI] (numera föga br.) på ett visst ställe (som man ej vill l. kan närmare angiva); någonstädes. (Gud) sadhe .. enstadz vthaff (dvs. om) then siwnde daghen såledhes. Ebr. 4: 4 (NT 1526; Bib. 1917: någonstädes). Linné Ungd. 2: 190 (1732). Fröding föreslår enstädes att (osv.). R. G. Berg i SoS 1916, s. 74.
3) [till EN, räkn. VII] (numera föga br.) på ett enda ställe. Luther haffuer icke enestadz vtan mongestadz rådt .. oss ath wara herskapet (dvs. överheten) lydoge. O. Petri P. Eliæ a 3 a (1527). Sin höfding .. (bönderna) helsa med glada rop; / .. Blott ettstäds med tystnad togs han emot. Gumælius Engelbr. 73 (1858). Ej blott enstädes, utan på många skilda håll. Idun 1893, s. 27.
4) [till EN, räkn. IX] (†) på ett och samma ställe. (Perpetuus legatus) är ett Sendebudh som jämpt och sambt eenestädz är liggendes. Tegel G. I 2: 363 (1622).

 

Spalt E 665 band 7, 1922

Webbansvarig