Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EMPLOJ aŋploj4 l. am- l. äm-, r. (m. Dalin (1850), Wenström o. Jeurling (1891); (†) n. VDAkt. 1695, nr 694, Kalm. domk. prot. 1764, s. 134); best. -en; pl. -er; l. EMPLOI aŋplωa4 l. am-, r.
Ordformer
(äv. skrivet employ)
Etymologi
[jfr t. emploi, eng. employ; av fr. emploi, vbalsbst. till employer (se EMPLOJERA)]
1) (†) användning, bruk. Bönderne lägga sig .. föga på Åkerbruket, efter de handlande ej hafva någon Employ för (åkerbruksalster). A. Hülphers (1760) hos Leinberg Vårt land 2: 113.
2) (numera knappast br.) anställning, syssla, tjänst; förr äv.: roll (i ett skådespel) l. samling av roller (i olika skådespel) vari ngn uppträder, repertoar. Tienster och employer. RARP 9: 317 (1664). En ung man .. som skrifver en vacker öfvad stil och räknar fermt alla räkenskaper anhåller om emploj. SP 1779, s. 480. Sökandens uppträdande i 3:ne betydligare roler af den emploj, hvartill han sig anmält. Regl. f. K. theat. 1834, § 15. (Kapten Duse) tog emploj (i La Rochelle) .. och seglade till Sundet. Trolle Sjöoff. 1: 54 (1869). 2 NF (1907).

 

Spalt E 530 band 7, 1922

Webbansvarig