Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ELSEVIR äl1sevi4r, äv. 302, stundom 30~2, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skrivet elsevier l. elzevier)
Etymologi
[jfr t. elzevire, pl., eng. elzevir, av familjenamnet Elsevier (Elzevier), som bars av en mycket berömd boktryckarfamilj i Leiden o. Amsterdam på 1500- o. 1600-talen]
1) bok utgiven av den holländska boktryckarfamiljen Elsevier (Elzevier), särsk. om deras upplagor i litet format av klassiska författare. Andersson Frem. ord (1857). Bergström Litt. o. nat. 97 (1889). — jfr DUODES-ELSEVIR.
2) boktr. benämning på vissa av familjen Elsevier använda antikvastilar. 2 NF (1907).
Ssgr: (1) ELSEVIR-SAMLING.
(jfr 2) -STIL. 2 NF (1907).
(1) -VOLYM.

 

Spalt E 482 band 7, 1922

Webbansvarig