Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELLIPTISK elip4tisk, adj.; adv. -T. Anm. I ä. tid användes stundom ss. adv. den rent lat. formen elliptice. Hof Skrifs. 187 (1753).
Etymologi
[jfr t. elliptisch, eng. elliptic, fr. elliptique, motsv. nylat. ellipticus, av gr. ἐγγειπτικός, eg.: bristfällig, till ἐλλείπειν (se under ELLIPS)]
1) (†) filos. bristfällig, ofullkomlig. The elliptiska eller, så kallade, ofullkomliga syllogismers .. behendighet. Rydelius Förn. 404 (1737).
2) adj. till ELLIPS.
a) språkv. till ELLIPS I; delvis motsatt BRAKYLOGISK. Elliptisk konstruktion, bildning, sats; elliptiskt ord, uttryck. Stridsberg Fr. gram. 86 (1793). God dag! Välkommen! Lycklig resa! Dessa och dylika talesätt kallas elliptiska satser. Svedbom Satsl. 97 (1843). Elliptiska ord. E. H. Tegnér i Forh. nord. filologmøde 1881, s. 46.

 

Spalt E 480 band 7, 1921

Webbansvarig