Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELLIPTISERA elip1tise4ra, äv. 100—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
gm ellips utesluta (ett l. flera ord ur en sats) l. förkorta (en mening l. sats l. ett ord); oftast i pass.; jfr ELLIPSERA. Ett helt ”det betviflar jag högeligen” kan elliptiseras .. tills blott ett moduleradt mummel återstår. Noreen VS 3: 68 (1905).

 

Spalt E 480 band 7, 1921

Webbansvarig