Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELIMINERA el1imine4ra l. e1l-, äv. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; ELIMINATION.
Etymologi
[jfr t. eliminieren, fr. éliminer, ävensom eng. eliminate; av lat. eliminare, köra på porten, avlägsna, av e-, ut (se EX-), o. limen, tröskel, gräns]
1) (†) köra bort l. ut. Nu är så mykit mehra af nöden een process, .. at (hertig Johan Adolf) ohörder icke eliminerades uhr riket. RARP 9: 65 (1664).
2) avlägsna; utelämna. Pfeiffer (1837).
a) (i vetenskapligt fackspr.) avlägsna, bortskaffa. Almqvist Törnr. b. 1: 9 (1839; om bortfall av språkljud). Man kan .. ur oxisyrorna eliminera hydroxylgruppen. Widman Org. kemi 44 (1895). De eliminerande organen (dvs. njurar, lever, tarmkanal o. d.). Sundberg Mikroorg. 310 (1897). Elimination eller bortfall af en eller flera artikulationer eller artikulationsmomenter (”förstummande” af ljud, ty. ”schwund”). Noreen VS 3: 51 (1905). — särsk. gm matematisk operation ur ett ekvationssystem med flera obekanta avlägsna (den l. de obekanta), t. ex. för att finna de(n) kvarvarande obekantas värde(n). Björling Alg. 2: 8 (1849). Hedström o. Rendahl Alg. 55 (1915).
b) i allmännare o. försvagad anv.: utelämna, stryka; äv.: lämna åsido, lämna ur räkningen, bortse ifrån, icke taga hänsyn till. Rein Psyk. 1: 478 (1876). Verd. 1884, s. 134. Formalismen har alltid velat eliminera det individuela. Därs. 1886, s. 297. Proportionsläran, som vid våra lärovärk slukar så mycken dyrbar tid, är .. (i denna lärobok) helt eliminerad. PedT 1890, s. 202.
Särskild förbindelse:
ELIMINERA BORT10010 4, äv. 01—. särsk. till 2 b. Afskaffandet af söndagarna .. var .. ett försök att eliminera bort religionen från det dagliga lifvet. Söderhjelm Kulturförh. 2: 81 (1903). Fahlbeck Världsåskådn. 22 (1910). — jfr BORT-ELIMINERA.
Ssg: ELIMINATIONS-METOD.
a) till 2 a slutet. Björling Alg. 2: 6 (1862).
b) till 2 b; särsk. vid votering: metod enl. vilken vid flera föreliggande förslag det ena efter det andra bortvoteras (elimineras) tills bl. ett kvarstår som på detta sätt vinner i voteringen. StatsvT 1901, s. 22.

 

Spalt E 469 band 7, 1921

Webbansvarig