Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEV ele4v, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom d. elev, holl. elève, eng. eleve, av fr. élève, som bildats av élever, lyfta, uppfostra (se ELEVERA), under inflytande av it. allievo, elev, av allevare, uppfostra, av ad-, till, o. levare, lyfta]
lärjunge, discipel.
1) person som åtnjuter (åtnjutit) handledning l. undervisning av ngn, särsk. av en framstående konstnär; äv., allmännare, om person som utbildat sig ”i ngns skola”, med ngn som föredöme. Generalamiralen Trolle var en värdig elev af den store Ehrensvärd. Schröderheim Skr. 58 (1795). Melba .., australisk sångerska, .. elev af fru Marchesi. 2 NF 18: 27 (1912).
2) lärjunge vid en i sht ”finare” skola för barn l. vid en skola för ungdom l. äldre, i sht ett fackinstitut; äv. överhuvud: person som åtnjuter teoretisk l. praktisk utbildning i sitt fack (t. ex. i landtbruk l. trädgårdsskötsel l. på apotek). Elev vid Musikaliska akademien, Tekniska högskolan, Skogsinstitutet, Krigsskolan, Vilans folkhögskola, Fackskolan för huslig ekonomi. Flickskolans elever. Betalande elev. IT 1791, nr 11, s. 2. Kongl. Theaterns Elever. Envallsson Prins. (1796; i titeln). (Landtbruksinstitutet å Alnarp) omfattar tvenne afdelningar, den högre hvars lärjungar kallas elever .. och en lägre afdelning, i hvilken lärjungarne kallas lärlingar. Nathorst Landtbr. 93 (1896). Sjuksköterskor och elever vid Södra Sveriges sjuksköterskehem. LD 1920, nr 208, s. 2. — (†) med prep. av. (De som under reduktionstiden svingade sig upp) voro elever af Skyttianska skolan. HSH 7: 196 (c. 1750); jfr 1. — jfr APOTEKS-, BRUKS-, FOLKHÖGSKOLE-, FRI-, KÖKS-, LANDTBRUKS-, POST-, SJUKSKÖTERSKE-, TRÄDGÅRDS-ELEV.
Ssgr (till 2): ELEV-ARBETE~020, äv. ~200. särsk. konkr. TT 1871, s. 274.
-AVGIFT~02 l. ~20. —
-FÖRBUND. Vilans elevförbund. Man (började) vid folkhögskolorna upprätta elevförbund, d. v. s. sammanslutningar af f. d. elever med årliga sammanträden på folkhögskolan. LfF 1902, s. 244.
-HEM.
-KOMPANI. mil. Sjökrigsskolans elevkompani. DN 1894, nr 8914 A, s. 2.
-KURS. Tillfälle att hos Fältskärsmästare .. genomgå elevkurs. DN 1894, nr 9059 A, s. 4.
-KÅR. Veterinärinstitutets elevkår. DN 1895, nr 9226 A, s. 2.
-PLATS.
-SKOLA. särsk. om skola för utbildande av elever för teatern. Kungl. teaterns elevskola. DA 1825, nr 163, s. 1.
-STADIUM.
-STIPENDIUM.
-UPPVISNING~020. Elevuppvisning vid .. R. A:s musikinstitut. DN 1894, nr 8874 A, s. 3.

 

Spalt E 463 band 7, 1921

Webbansvarig