Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEKTROSKOP eläk1troskå4p, äv. 100— (-ek- l. -äk-), l. -rå- l. -rω-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. elektroskop, eng. electroscope, fr. électroscope; av (motsvarigheterna till) ELEKTRO- o. gr. –σκοπος, skådande, till σκοπεῖν, skåda; jfr CYSTOSKOP]
instrument för påvisande av svaga elektriska laddningar, ävensom av laddningarnas art. VetAH 1800, s. 63. 2 NF 16: 1292 (1812). — jfr GULDBLAD(S)-, KONDENSATIONS-ELEKTROSKOP.
Avledn.: ELEKTROSKOPISK, adj. Berzelius i FKM 1: 50 (1806).

 

Spalt E 455 band 7, 1921

Webbansvarig