Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEKTORAL- eläk1tora3l~ l. -å- l. -ω-, äv. 100— (-äk- l. -ek-).
Etymologi
[efter t. elektoral- i elektoralschaf, ombildning av Escorialschaf, får från Escorial (i Spanien). Benämningen gavs åt ifrågavarande fårstam till ära för kurfursten av Sachsen som 1765 införskaffat den från Spanien; jfr lat. electoralis, adj. till elector, i den nylat. bet. ’kurfurste’]
(förr) husdj. i ssgr.
Ssgr: ELEKTORAL-BAGGE. jfr -FÅR. QLm. I. 1: 85 (1833). Berndtson (1880).
-FÅR. får av en urspr. från Spanien till Sachsen införd o. där förädlad stam av merinorasen, vilken i sht utmärkes gm sin fina ull. Nilsson Fauna 1: 532 (1847). Uppland 2: 99 (1903).
-ULL. ull av elektoralfår. QLm. I. 1: 80 (1833). Uppland 2: 99 (1903).

 

Spalt E 448 band 7, 1921

Webbansvarig