Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKVIPOLLENS e1kvipolän4s, äv. ek1-, l. -på- l. -pω-, l. 01—, r.; best. -en.
Ordformer
(förr skrivet æqu-)
Etymologi
[jfr t. äquipollenz, eng. equipollence, fr. équipollence, bildat till équipollent (se EKVIPOLLENT)]
log. sbst. till EKVIPOLLENT: likvärdighet, liktydighet. Ribbing Log. 12 (1861). Sjöberg o. Klingberg Log. 19 (1871).
Ssgr: EKVIPOLLENS-FÖRHÅLLANDE. Sjöberg o. Klingberg Log. 19 (1871).
-SLUT. Den omedelbara slutledningen är .. Aequipollensslut, då premiss och konklusion äro æquipollenta omdömen. Borelius Log. 38 (1863).

 

Spalt E 394 band 7, 1920

Webbansvarig