Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKONOMISTISK ek1onomis4tisk l. e1k-, äv. -ån-, stundom -ωn-, äv.- nå-, stundom -nω-, l. 01—, adj.; adv. -T.
adj. till EKONOMI o. EKONOMIST.
I. till EKONOMIST 1 slutet: fysiokratisk. B. Höijer i Litt.-tidn. 1796, s. 324. ”Den ekonomistiska läran” l. fysiokratismen. 2 NF 22: 762 (1915).
II. (föga br.) till EKONOMI 1: hängiven åt l. sysselsatt med ekonomisk värksamhet. Herbert Spencer trodde sig kunna urskilja tvänne huvudskeden i den universella samhällsutvecklingen: ett äldre, mer barbariskt .. och ett yngre, mer civiliserat, ekonomistiskt och fredligt. Steffen Krig o. kultur 4: 139 (1917).

 

Spalt E 385 band 7, 1920

Webbansvarig