Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKONOMIK ek1onomi4k l. e1k-, äv. -ån-, stundom -ωn-, äv. -nå-, stundom -nω-, l. 01—, r.; best. -en.
Ordformer
(oec- Boström)
Etymologi
[jfr t. ökonomik, eng. economics, fr. économique, av gr. () οἰκονομική (näml. τέχνη) hushållningslära, av οἰκονόμος (se EKONOM)]
(knappast br.; se dock nedan) lära om enskild o. allmän hushållning, hushållningslära. Boström 2: 40 (1838). — särsk. (fullt br.) nationalekonomi; jfr EKONOMI 5. NF 11: 839 (1887). Steffen Lönsyst. hist. 1: 184 (1895). Wicksell Förel. I. 1: 2 (1901). jfr NATIONAL-EKONOMIK.

 

Spalt E 383 band 7, 1920

Webbansvarig