Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKLÄRERING ek1läre4riŋ l. e1k-, l. -ær-, i Sveal. äv. —32, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till EKLÄRERA. — särsk. till EKLÄRERA 1; ofta konkretare: belysning; stundom: sammanfattning(en) av de (vid ett visst tillfälle) på ngt ställe använda belysningsanordningarna; i ä. tid ofta om scenbelysning; numera i sht: festlig belysning, illumination. Eclaireringen var charmante, med en sorts små lampor fästade i fasoner på väggarna. Bååth-Holmberg En sv. flickas dagb. 244 (cit. fr. 1809). Rof- och Hampolja för Kongl. Slottets eclairering. DA 1824, nr 217, s. 3. Machinisten eger ock att .. draga försorg om ekläreringens rätta anbringande. Regl. f. K. theat. 1834, § 10. (Våningen) syntes stråla i full eklärering. Melsted Jurist. 31 (1910). jfr GAS-, LAMPETT-EKLÄRERING m. fl.
Ssg: EKLÄRERINGS-ATTIRALJ. Hvad theaterkassan bekostat till salongens reparation, eklärerings-attiraillens nygöring, m. m. Beskow Ber. om K. theat. 1832, s. 24.

 

Spalt E 373 band 7, 1920

Webbansvarig