Publicerad 1920   Lämna synpunkter
EKEMÄSTARE, m.
Etymologi
[jfr holl. ijkmeester, t. aichmeister (ei-), av holl. ijken, t. aichen (ei-), justera (mått o. vikt), möjl. av lat. æquare, jämna, göra lik (se EKVAL, EKVATION), o. holl. meester, t. meister, mästare]
(†) tjänsteman som har till uppgift att pröva riktigheten av mått, vikter o. d., justerare. (Osäkerheten i fråga om målkärlens rymd) kommer der af att här är ingen Ekemästare som sådant rätta kan; uthan een rätt t(unn)a pröfwas här allenast af Tunnebindaren. RARP 4: 593 (1651).

 

Spalt E 362 band 7, 1920

Webbansvarig